Trikiner

Trikinellose (infektion med trikiner) forårsages af parasitten Trichinella, hvoraf der findes flere forskellige typer. 

Trikiner forekommer globalt. Trikiner er ikke påvist i vildsvin i Danmark i de sidste 75 år. Trikiner er en parasit, der efter optagelse i værten formerer sig i tarmen. De deraf producerede larver vandrer ud i værtens muskulatur, hvor de ligger i dvale indtil værten spises af en ny vært, der således inficeres. Trikiner findes derfor hyppigst hos rovdyr og ådselædere, men kan smitte til alle pattedyr. Trikiner er en parasit, der efter optag i værten formerer sig i tarmen. De deraf producerede larver vandrer ud i værtens muskulatur, hvor de ligger i dvale indtil værten spises af en ny vært, der således inficeres. Trikiner findes derfor hyppigst hos rovdyr og ådselædere, men kan smitte til alle pattedyr. En enkelt art findes også hos fugle. Der er i 2007 påvist trikiner (Trichinella pseudospiralis) i mink fra Bornholm og i midten af 90’erne blev der påvist trikiner i 3 ræve fra Thy. Det kan derfor ikke udelukkes, at der findes trikiner i den vilde fauna, men risikoen for smitte herfra til mennesker må anses for at være meget lille.

Ved mistanke om trikiner bør hele dyret indsendes til undersøgelse på DTU Veterinærinstituttet.

Herunder ses forekomsten af trikiner i EU medlemslandende i 2013.

Kilde: Scientific Report of ESNA and ECDC: The European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-borne Outbreaks in 2013