Spring til indhold

Vilde dyrs sundhed

Vildedyrssundhed.dk er et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Institut for Kemi og Biovidenskab og Københavns Universitet, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab.

Vilde dyrs sundhed

Vildedyrssundhed.dk er et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Institut for Kemi og Biovidenskab og Københavns Universitet, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab.

Døde dyr fundet i naturen giver forskerne vigtig viden

Faldvildt, som indleveres til obduktion af folk, der færdes i naturen, giver forskerne vigtig viden om bl.a. spredning af smitsomme sygdomme i vildtbestandene og om ulovlig aflivning af vildtlevende dyr.

Døde dyr fundet i naturen er en vigtig kilde til viden om spredning af smitsomme sygdomme i vildtbestandene og faunakriminalitet. Derfor finansierer Miljøstyrelsen det såkaldte Faldvildtkonsortium, som hvert år modtager mere end 1000 dødfundne dyr indleveret af jægere og andre, der færdes i naturen.

De indleverede dyr bliver obduceret af dyrlæger, og deres helbredstilstand og dødsårsag bliver undersøgt. Resultaterne indgår derefter i overvågnings- og forskningsprogrammer, som skal sikre, at de smitsomme sygdomme ikke bliver spredt.