Sarcocyster

Sarcocystis er encellede parasitter som kan inficerer muskulaturen hos reptiler, fugle og pattedyr.

Sarcocysterne ser forskelligt ud, hos forskellige arter. Sarcocyster hos hjorte kan hos kraftigt inficerede dyr ses som små hvide pletter på muskulatur (f.eks. hjertet). Hos de fleste dyr er sarcocysterne ikke af alvorlig sygdomsmæssig betydning. Sarcocyster hos ænder er synlige makroskopisk (uden mikroskop). Hos ænder er cysterne hvidlige og aflange (som risgryn), mens cysterne hos kaniner er tynde og mere aflange.
Sarcocyster er udbredt over hele verden og findes hos mange forskellige arter. I dansk fuglevildt ses sarcocyster især hos andefugle. Hos de fleste dyr er sarcocysterne ikke af alvorligsygdomsmæssig betydning. Mennesker kan smittes med Sarcocyster ved at indtage kød der ikke er tilstrækkeligt varmebehandlet. Infektion giver dog sjældent årsag til symptomer. Der kan ses milde symptomer, som let feber og muskelømhed. Ved mistanke om sarcocyster bør hele hjorten eller de sygdomsramte organer/muskler indsendes til undersøgelse på DTU Veterinærinstituttet. Dyr der er stærkt inficerede med sarcocyster er ikke egnede til konsum.