Salmonella

Vilde dyr som pindsvin og småfugle kan være bærere af Salmonella.
Infektion med salmonella bakterier forekommer meget sjældent hos vildtlevende dyr, men der forekommer af og til salmonellainfektioner hos dyr, der fouragerer tæt på mennesker og måske endda på affald. Salmonella infektioner ses lejlighedsvist hos ræve og grævlinger, samt visse vilde fugle. Der er oftest tale om Salmonella typhimurium også kaldet musetyfus. 

Salmonellainfektioner er ofte uden symptomer hos fugle men især om vinteren kan ses talrige dødsfald blandt småfugle forårsaget af Salmonella. Ved mistanke om salmonella eller campylobakter bør hele dyret (oftest hjorte) eller de sygdomsramte organer indsendes til undersøgelse på DTU Veterinærinstituttet.

Læs mere om kvæg og Salmonella i Fødevarestyrelsens leksikon.

Læs mere om svin og Salmonella i Fødevarestyrelsens leksikon.

Salmonella hos fugle

Salmonella infektioner ses lejlighedsvist hos måger, duer og småfugle. Der er oftest tale om Salmonella typhimurium også kaldet musetyfus. Salmonellainfektioner er ofte uden symptomer hos fugle men især om vinteren kan ses talrige dødsfald blandt småfugle forårsaget af Salmonella.

Ved mistanke om salmonellose kan denne bekræftes ved at indsende hele fuglen til undersøgelse på DTU Veterinærinstituttet.

Læs mere om Salmonella hos fugle i Fødevarestyrelsens leksikon.

Salmonella hos pindsvin

Salmonella er en hyppig dødsårsag i de pindsvin, der indsendes til DTU Veterinærinstituttet. Ofte kommer disse pindsvin fra vildtplejestationer, og det vides ikke om dyrene smittes på stedet eller pådrager sig smitten i naturen. Smittede pindsvin bliver syge og dør pga. voldsom tarmbetændelse og leverbetændelse. Ved mistanke om salmonellose hos pindsvin kan hele dyret sendes til undersøgelse på DTU Veterinærinstituttet med henblik på bekræftelse af diagnosen.