Leptospirose

Leptospirose forårsages af bakterien Leptospira, hvoraf der findes flere forskellige arter.

Leptospirer kan forårsage sygdom hos mange forskellige pattedyr, herunder mennesker. Ofte forekommer infektionen symptomløst, men den kan også give anledning til alvorlig sygdom med nyre- og leversvigt og i nogle tilfælde dødsfald. Inficerede gnavere udskiller bakterien med urinen. Hvert år konstateres tilfælde af leptospirose hos mennesker i Danmark, så sygdommen findes formodentlig i den danske fauna.

Læs mere om leptospirose i Fødevarestyrelsens leksikon.