Fuglekolera

Der ses lejlighedsvist massedødsfald blandt havfugle (edderfugle, skarver, måger og ænder) som følge af infektion med bakterien Pasteurella multocida. Det vides ikke, hvad der udløser udbruddene.

Det mest karakteristiske fund er store antal døde fugle enten i kolonier eller drevet i land på stranden. I øvrigt ses ingen sygdomstegn hos de angrebne fugle, som oftest er særdeles velnærede. Dette tyder på et meget hurtigt sygdomsforløb.

Ved udbrud umiddelbart før og i yngletiden, hvor meget stort antal fugle kan være samlet på et lille område, kan fuglekolera have et alvorligt forløb med stor reduktion af bestanden til følge. Det må antages at sådanne reduktioner vil kunne mærkes i flere år efter udbruddet.

Ved massedødsfald blandt havfugle bør Fødevarestyrelsen kontaktes med henblik på at afkræfte forekomst af fugleinfluenza. Når mistanken om fugleinfluenza er afkræftet kan fuglene sendes til obduktion på DTU Veterinærinstituttet med henblik på videre diagnostik af dødsfaldene. Læs mere om fjerkrækolera i Fødevarestyrelsens leksikon.