Brucellose

Brucellose hos harer skyldes infektion med bakterien Brucella suis.

Brucellose er en vigtig husdyrsygdom, der tidligere var udbredt blandt danske svin og som navnlig påvirker dyrs forplantningsorganer, og derved forårsager abort og sterilitet. Nu forekommer sygdommen kun sjældent hos vildtlevende harer i Danmark.

Harerne får forandringer i kønsorganerne, men de kan være i normal ernæringstilstand. Testiklerne er ofte meget svært forstørrede og ved gennemskæring er testikelvævet omdannet til en grynet, gullig betændelsesmasse. Hos hunner ses lignende betændelsesforandringer i livmoderen. Andre organer kan også være angrebne med bylddannelse. Inficerede harer kan udgøre en smitterisiko for udendørs svinehold.

Mennesker kan smittes ved kontakt med smittede dyr fx. under jagt eller veterinært arbejde (inhalation eller inficering af skrammer og sår).

Har man mistanke om brucellose bør hele haren indsendes til obduktion på DTU Veterinærinstituttet. Læs mere om brucellose i Fødevarestyrelsens leksikon.