ForsideVildtsygdomme

Bovin virus diarré

Sygdommen skyldes et virus, der kan forårsage kronisk diarré samt aborter og svage eller dødfødte kalve. Sygdommen har været et stort problem i danske kvægbesætninger.

Der pågår stadig overvågning for sygdommen, men den anses nu for udryddet i dansk kvæg. Sygdommen er endnu ikke påvist hos vildtlevende drøvtyggere i Danmark, men blandt andet hos vildtlevende hjorte i andre dele af verden. Ved mistanke om bovin virus diarre kan hele hjorten eller de sygdomsramte organer indsendes til undersøgelse på DTU Veterinærinstituttet.

Læs mere om Bovin virus diarré i Fødevarestyrelsens leksikon.