Botulisme/pølseforgiftning

Botulisme ("pølseforgiftning") er en forgiftning forårsaget af giftstof fra bakterien Clostridium botulinum.

Denne type forgiftning ses hyppigst hos andefugle. Sygdomme forekommer oftest i den varme tid, og rammer fugle, der fouragerer i lavvandede områder. Bakterien overlever i døde dyr, der ligger i slam og mudder på bunden af damme, småsøer og andre lavvandede områder. I varme perioder, hvor iltniveauet i vandet falder, og der samtidig sker en stor fordampning og dermed sænkning af vandstanden, får ænderne mulighed for at snadre i mudderet og udsættes dermed for giftstoffet. Udbrud kan også ses i forbindelse med oprensning af sådanne vandområder.

Når fuglene står på land, synker de sammen i benene og vingerne hænger slapt ned. Efterhånden lammes halsmuskulaturen også og hovedet strækkes fremad for at lette vejrtrækningen. Til sidst lammes åndedrættet og fuglen dør. Botulisme kan forårsage talrige dødsfald på de ramte lokaliteter.

Ved mistanke om botulisme kan denne bekræftes ved at indsende hele fuglen til undersøgelse på DTU Veterinærinstituttet. 

Læs mere om botulisme i Fødevarestyrelsens leksikon.