Bluetongue

Bluetongue er en vektorbåren virussygdom. Det vil sige, at sygdommen ikke smitter direkte fra dyr til dyr, men overføres ved stik af inficerede mitter. Bluetongue er forårsaget af et orbivirus.

Modtagelige dyrearter er kvæg, får, geder, hjorte og andre drøvtyggere. Kliniske symptomer på bluetongue kan omfatte: Gispende vejrtrækning, væskeansamlinger i hoved, sårdannelse på slimhinderne i mundhulen (især på tandpladen), blåfarvning af tunge, halthed som følge af kronrandsbetændelse, udbredte muskelnekroser, torticollis (skæv hovedholdning), øjenbetændelse og hårtab. Hjorte har dog oftest svage, uspecifikke symptomer.

Udbredelsen af bluetongue i Europa har ændret sig markant inden for de seneste 10 år. I EU blev bluetongue indtil 1998 kun konstateret i Grækenland, men sygdommen forekommer nu i talrige lande. Bluetongue er for første gang konstateret i Danmark i oktober 2007. Sygdommen er endnu ikke påvist hos vildtlevende drøvtyggere i Danmark.
Bluetongue virus overføres under naturlige forhold via blodsugende mitter. Kliniske symptomer på bluetongue kan omfatte væskeansamlinger i hoved og blåfarvning af tunge. Der kan forekomme halthed som følge af kronrandsbetændelse.

Ved mistanke om bluetongue bør hele hjorten eller de sygdomsramte organer indsendes til undersøgelse på DTU Veterinærinstituttet. 

Læs mere om Bluetongue i Fødevarestyrelsens leksikon.