Akut haredød

Der forekommer lejlighedsvist tilfælde af akut haredød (AHD), også kaldet European Brown Hare Syndrome (EBHS).

Årsagen til sygdommen er infektion med et calicivirus, som findes udbredt i hele Europa. De første tilfælde påvistes i Danmark i begyndelsen af 1980’erne, og i slutningen af firserne antog sygdommen et større omfang med stor dødelighed blandt vilde harer. I dag er antallet af harer med akut haredød faldet, og man antager, at der er sket en ændring i harebestanden mod større modstandsdygtighed over for sygdommen. Akut haredød smitter ikke til andre dyr eller mennesker.

Diagnosen kan bekræftes ved indsendelse af hele dyret til obduktion på DTU Veterinærinstituttet.