Yersiniose

Yersinose er en bakterieinfektion forårsaget af optag af foder eller vand forurenet af Yersinia. Infektionen forårsager oftest sygdom i lever og tarm, hvor man ser osteagtigt pus i vævet eller i lymfeknuderne, hvilket kan minde meget om tuberkulose. 

Yersiniose/Pseudotuberkulose hos harer forårsages af infektion med bakterien Yersinia pseudotuberculosis. Bakterierne udskilles med urin og gødning og forurener således vegetationen, hvorefter andre harer kan smittes.Harer, der lider af pseudotuberkulose, er ofte afmagrede. Sygdomsforandringerne ses overvejende i bughuleorganerne, hvor lever, milt og eventuelt nyrer findes fyldt med hvidgule bylder. Pseudotuberkulose forekommer hyppigst i vinterperioden og kan nogle år antage stor udbredelse med massive dødsfald i danske harebestande. Sygdommen smitter sædvanligvis ikke til mennesker.

I reglen er sygdomsforløbet kort og med dødeligt udfald. Yersinia smitter sædvanligvis ikke til mennesker, men dyr, der lider af sygdommen, er uegnede til konsum. Yersiniose forekommer lejlighedsvist i den danske vildtfauna.

Ved mistanke om yersiniose bør hele hjorten eller de sygdomsramte organer indsendes til undersøgelse på DTU Veterinærinstituttet. Kødet bør ikke anvendes til konsum.