Tuberkulose

Tuberkulose skyldes infektion med bakterien Mycobacterium bovis. Infektionen forårsager sygdom i lymfeknuder, lunger og andre organer, hvor man ser bylder med osteagtig pus. 

Herudover ses ofte afmagring af dyret. Tuberkulose kan smitte mellem dyr og mennesker og kan forårsage alvorlig sygdom hos mennesker. Tuberkulose forekom tidligere udbredt i den danske kvægbestand, men et intensivt udryddelsesprogram har udryddet tuberkulosen hos dansk kvæg. Der har været udbrud blandt danske farmhjorte, men ikke hos vildtlevende dyr i Danmark. Ved mistanke om tuberkulose skal hele hjorten eller de sygdomsramte organer indsendes til undersøgelse på DTU Veterinærinstituttet. Kødet bør ikke anvendes til konsum.

Fugletuberkulose

Fugletuberkulose forårsages af bakterien Mycobacterium avium. Det er en langsomt fremadskridende infektion, som kan angribe alle organer i fuglene. Fuglene bliver afmagrede, og der ses svullen lever og milt eventuelt med bylddannelse, som i nogle tilfælde ses som mindre hvide prikker. Fugletuberkulose ses lejlighedsvist hos vilde fugle i Danmark. Ved mistanke om fugletuberkulose bør hele fuglen indsendes til undersøgelse på DTU Veterinærinstituttet.

Læs mere om tuberkulose i Fødevarestyrelsens leksikon.