Svinepest, klassisk

Klassisk svinepest blev sidst påvist i Danmark i 1933, mens afrikansk svinepest, der giver samme symptomer men forårsages af et andet virus, endnu ikke har været påvist i Danmark.

Smitten overføres i den enkelte besætning fra dyr til dyr ved direkte kontakt samt ved indirekte kontakt med urin, gødning og næseflåd fra syge dyr. Personer kan også videreføre smitten med beskidt jagttøj. Smitten kan endvidere overføres med ukogt slagteaffald, kød eller kødaffald indeholdende virus. Dette har været årsag til adskillige sygdomsudbrud.

Klassisk svinepest har i en årrække været et stort problem i Europa, både i tamsvinebesætninger og i vildsvinebestanden. I områder i Europa, hvor der er en vildsvinebestand, der er inficeret med klassisk svinepest, sker der en spredning fra vildsvin til tamsvinebesætninger. I 2001-2005 er klassisk svinepest blevet overført fra vildsvin til tamsvinebesætninger i bestemte områder i Slovakiet, og i Tyskland, Luxembourg og Frankrig, der grænser op til et fælles skovområde med vildsvin.

Sygdommen giver forøget dødelighed, lilla misfarvninger af huden på ben, bug og ører, stiv gang og centralnervøse forstyrrelser. Finder man døde vildsvin med disse symptomer, skal man kontakte myndighederne, der vil undersøge materiale fra vildsvinene for at af-/ eller bekræfte diagnosen.

Ved afskydning af vildsvin i udlandet bør danske jægere altid:

  1. Vaske jagttøjet efter afsluttet jagt i udlandet
  2. Undgå kontakt med levende svin i 48 timer efter brækning/kontakt med afskudt vildsvin
  3. Såfremt vildsvinet medbringes til Danmark, skal ALT slagteaffald efterlades, og det skal være parteret og klar til fryseren.

Se endvidere http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Klassisk-svinepest.aspx