Svælgbremser

Svælgbremser er insekter, hvis larver lever i næsehule og svælg hos rådyr. Svælgbremsen lægger sine æg omkring rådyrets næsebor. Derfra vandrer larverne ind i svælg og næsehule, hvor de lever af slim og sekreter fra slimhinden.

Når larven er udvokset falder den ud af næsebordene og ned på jorden, hvor den udvikler sig til det voksne insekt. Larverne er store og meget synlige hos inficerede bukke der nedlægges under bukkejagten. De er synlige i næsehulen, når opsatsen fjernes. Svælgbremser forekom tidligere udelukkende i den sydlige del af landet, men har i de seneste år spredt sig til nordlige dele af sjælland og Jylland.

Dyr der er kraftigt inficerede med svælgbremser er som regel svækket af andre årsager og selvom sygdommen i den situation, kan være et problem hos enkelte dyr, hvor den forårsager vejrtrækningsbesvær, nysen og hosten og i sjældne tilfælde lungebetændelse. Svælgbremserne er imidlertid ikke et problem for populationen som sådan. Ved mistanke om svælgbremser kan hoved eller hele dyret indsendes til undersøgelse på DTU Veterinærinstituttet.