Skovflåt

Skovflåten (Ixodes ricinus) findes i hele Danmark i særdeleshed i bøgeskove med fugtig jord og hvor der er mange rådyr. Flåterne er aktive det meste af året så længe det ikke er frostvejr.

Antallet af flåter i Danmark har de seneste år været stigende og det skyldes formodentligt det stigende antal rådyr, da de er vigtige for de voksne flåter, da de store hunflåter har brug for en stor vært. Skovflåter suger blod og kan optræde i stort antal på fugle og pattedyr i skovene. Selve biddet giver ikke anledning til kløe og efter nogle få dage falder flåterne af igen. I Danmark er 12 forskellige smitstoffer konstateret i skovflåter. Centraleuropæisk hjernebetændelse (Tick Borne Encephalitis, TBE) er en potentielt livstruende infektion, der findes enkelte stedet i landet og særligt på Bornholm. Der findes ingen behandling for TBE, men infektionen kan forebygges med vaccination.

I Danmark findes syv forskellige typer Borrelia-bakterier, hvoraf nogle kan give infektioner i centralnervesystemet. Der findes også Anaplasma-, Rickettsia- og Neoehrlichia-bakterier samt Babesia-parasitter. Flere af disse kan give alvorlige infektioner i dyr eller mennesker, der dog alle kan behandles. Når man færdes i områder med flåter bør man gå i f.eks. gummistøvler og stikke bukserne ned i strømperne. Når man kommer hjem fra skoven bør man skifte tøj og tjekke sig for flåter. Har man fået en flåt på sig, skal man fjerne den med det samme. De fleste flåtbårne sygdomme smitter først fra flåten efter 24 timer. Får man influenza-lignende symptomer eller en rød ring omkring biddet bør man søge læge.