Sælpest

Sælpest skyldes infektion med et Morbillivirus. Sygdommen kan smitte til mange forskellige rovdyr heriblandt forskellige mårdyr (”hvalpesyge”), ræve og hunde (”hundesyge”).

Sygdommen kan forårsage lungebetændelse, diarré, centralnervøse forstyrrelser og dødsfald. Sygdommen findes i Danmark og har i nogle år givet anledning til omfattende sygdomsudbrud hos danske sæler. Ved mistanke om sælpest bør hele dyret indsendes til undersøgelse på DTU Veterinærinstituttet.