vildedyrssundhed.dkVildtsygdomme

Rævens dværgbændelorm (Echinococcus multilocularis)

Rævens dværgbændelorm er en lille bændelorm (ca. 2-5 mm, 4-5 led), som behøver to værter for at gennemføre sin livscyklus: Et rovdyr og en gnaver.

Det voksne, kønsmodne stadium findes i tyndtarmen hos især ræve (hovedvært). En række arter kan bære dværgbændelormen. Det er især ræve, som kan udgøre en smitterisiko, men parasitten er også fundet i mårhunde i Danmark. Hunde og katte er også beskrevet som mulige værtsdyr, men katte menes ikke at udgøre en væsentlig smittekilde for mennesker. Den største risikofaktor for smitte med rævens dværgbændelorm er for personer med hund og kontakt til rovdyr – altså jægere.

Kilde:EU summary report on zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks 2013.

Mennesker kan smittes ved at indtage dværgbændelormens æg. Mellemstadiecysten vokser langsomt i mennesker, formodentlig fordi mennesket er en "fejlagtig" mellemvært for E. multilocularis. Der kan gå 5-15 år, før der viser sig tegn på infektion. Dværgbændelorm kan IKKE smitte fra menneske til menneske. Hos mennesker findes bændelormen primært i leveren, hvor den ikke bliver kønsmoden. Mennesker vil derfor heller ikke kunne udskille de smittefarlige æg i afføringen, selvom de pådrager sig denne alvorlige og potentielt dødelige infektion. Henvendelse til læge sker ofte først ved symptomer på leverpåvirkning. Smitten breder sig via ræve og andre vilde dyr fx indvandret sydfra; eller smitten introduceres i nye områder gennem rejseaktivitet (transport af smittede hunde). Hundene smittes ved at æde inficerede smågnavere, der har forstadier til bændelormene i deres lever.

Udbredelsen i Danmark overvåges kun i begrænset omfang (ca. 350 dyr om året). Parasitten er fundet i ræve og mårhunde nedlagt i Højer-regionen, samt i ræve fra Grindsted-området. I forbindelse med et forskningsprojekt i perioden 1997-2002 fandt man 3 ræve ud af i alt 1040 undersøgte ræve (0,3 %) smittet med dværgbændelorm; den nuværende overvågning har indtil videre vist smitte hos ca. 1% af de danske ræve, om end smitten i visse områder (områderne omkring Højer og Grindsted) er betydeligt højere. Den generelle risiko for at blive smittet i Danmark anses i øjeblikket for at være meget lille, men flere andre lande i Europa har rapporteret om stigende forekomst og udbredelse af parasitten, og det danske risikobillede forventes også at variere løbende. I flere central- og østeuropæiske lande forekommer parasitten hos op mod halvdelen af de vilde ræve.

Smitterisikoen kan begrænses ved at undgå at tiltrække rævene til nærmiljøet. Først og fremmest ved at undlade at fodre ræve, og sørge for at affald er tildækket eller i en højde, hvor ræven ikke kan nå det. Desuden bør frugter, især nedfaldsfrugt samt bær, og grøntsager fra køkkenhaven vaskes grundigt. Ved mistanke om infektion med dværgbændelorm bør hele dyret indsendes til undersøgelse på DTU Veterinærinstituttet.

Generelle forholdsregler til forebyggelse af smitte med dværgbændelorm til mennesker

 1. Vask hænder hvis du har været i direkte kontakt med ræv, mårhund og andre rovdyr herunder hunde.
 2. Hunde, der har været i kontakt med ræve eller rævens ekskrementer, bør vaskes med vand og sæbe for at sikre, at der ikke sidder æg fra parasitten i pelsen.
 3. Undgå så vidt muligt, at hunde æder mus og andre gnavere, der kan være såkaldte mellemværter.
 4. Undgå kontakt med byræve – og lad være med at fodre dem.
 5. Hunde, der færdes frit i naturen (herunder jagthunde) eller har en særlig forkærlighed for at æde smågnavere bør undersøges for bændelorm eller ormebehandles regelmæssigt. Dette gælder især for de områder, hvor vi har fundet en relativt høj forekomst af dværgbændelorm dvs. i Syd- og Sønderjylland.
 6. Få altid din hund undersøgt/behandlet for bændelorm efter rejser til områder, hvor rævens dværgbændelorm er hyppigt forekommende fx Central- og Østeuropa.  
 7. Overdæk børnenes sandkasse så forurening med afføring fra ræve og kæledyr forhindres.
 8. Afføring fra hunde bør opsamles og destrueres. Undgå at afføringen ender i komposten!
 9. Vask bær, urter, nedfalden frugt og svampe, inden du spiser dem. Rådet gælder også grøntsager, der har været i kontakt med jord.
 10. Varmebehandling af fødevarer ved temperaturer over 60oC forhindrer smitte.
 11. Vask hænder når du har lavet havearbejde – smitten kan overføres med jord.