Hundegalskab/Rabies

Rabies er en meget alvorlig sygdom, som forårsages af et virus og smitter gennem dyrets spyt. 

Sygdommen kan ramme alle pattedyr, heriblandt mennesker og er uden behandling dødelig. Infektionen spreder sig langs nervefibre til hjernen. Dyr med rabies vil ofte udvise unormal adfærd: nedsat skyhed og usikker gang. Et andet typisk tegn på rabies infektion er voldsom ukontrolleret savlen, som skyldes, at dyret ikke kan synke. De kan også være unormalt aggressive overfor mennesker og andre dyr.

Hjorte med rabies udviser typisk lammelser og usikker gang og kan virke blinde. I nogen tilfælde vil sygdommen gøre dyret aggressivt og uforudsigeligt, og det vil angribe alting, der bevæger sig, mens sygdommen i andre tilfælde vil få dyret til at søge væk fra lys og støj. Ved mistanke om rabies skal den lokale fødevareregion kontaktes. 
 
Læs mere om rabies i andre dyr end flagermus i Fødevarestyrelsens leksikon.

Rabies hos flagermus

Rabies er en meget alvorlig virussygdom, som forårsages af et virus og smitter gennem dyrets spyt. Sygdommen kan ramme alle pattedyr, heriblandt mennesker og er uden behandling dødelig. Infektionen spreder sig langs nervefibre til hjernen. I Danmark er det længe siden at virus er påvist i andre dyr end flagermus, men andre pattedyr kan smittes af bid fra inficerede flagermus. Dyr med rabies vil ofte udvise unormal adfærd: Nedsat skyhed, usikker gang og evt. unormal aggressivitet. Et andet typisk tegn på rabies infektion er voldsom ukontrolleret savlen, som skyldes, at dyret ikke kan synke. Det er vigtigt ikke at røre ved levende, syge flagermus og undgå at hunde og andre dyr kommer i kontakt med den syge flagermus. Ved mistanke om rabies skal den lokale fødevareregion kontaktes. Hele dyret sendes til undersøgelse på DTU Veterinærinstituttet.

Læs mere om rabies i flagermus i Fødevarestyrelsens leksikon.

Herunder ses forekomsten af rabies i EU medlemslandende i 2013. 

Kilde: EU summary report on zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks 2013.