Q-feber

Q-feber skyldes bakterien Coxiella burnetii. Bakterien er udbredt hos husdyr i landbruget i hele Danmark, men er endnu ikke påvist hos vildtlevende dyr.

Det må dog formodes at Coxiella forekommer, da bakterien er meget modstandsdygtig i miljøet og kan findes hos mange forskellige arter af pattedyr, fugle og insekter. Bakterien kan forårsage sygdom hos dyr og mennesker, men forekommer også symptomløst. Sygdom viser sig hos dyr hyppigt som aborter, men kan også give mere generaliseret sygdom.

Ved mistanke om Q-feber bør hele hjorten eller de sygdomsramte organer indsendes til undersøgelse på DTU Veterinærinstituttet. Kødet bør ikke anvendes til konsum.

Læs mere om Q-feber i Fødevarestyrelsens leksikon.