Papegøjesyge

Også kaldet Ornitose eller Chlamydiophilose.

Papegøjesyge forårsages af bakterien Chlamydophila psittaca, der kan forårsage sygdom hos fugle og mennesker. Sygdommen kan bæres af tilsyneladende raske fugle, men kan også forårsage sygdom såsom diarré, næse- og øjenflåd, vejrtrækningsbesvær og pludselige dødsfald. Papegøjer er de mest modtagelige for smitten, men smitten kan også findes i andre fugle som duer og rovfugle. Det må dog anses for usandsynligt at støde på papegøjesyge i vilde danske fugle.

Læs mere om papegøjesyge/ornitose i Fødevarestyrelsens leksikon.