ForsideVildtsygdomme

Ondartet katarrhfeber

Sygdommen forekommer sporadisk blandt hjorte, men kan give anledning til omfattende dødsfald.

Virus forekommer symptomløst hos får, og det seneste tilfælde, der er diagnosticeret i Danmark, opstod hos hjorte, hvor farmen havde fælles hegn med en flok får. Der har tidligere været udbrud af ondartet katarrhfeber blandt farmhjorte, men sygdommen er ikke påvist blandt vildtlevende hjorte i Danmark. Dådyr er formentlig ikke modtagelige, medens krondyr er middelfølsomme og sikahjorte er meget følsomme.

Der kan ses meget pludselige dødsfald, men ofte ses der nedstemthed og stiv gang. Der kan ses forstørrede lymfeknuder, flåd fra øjne og næse og diarre. En del dyr dør allerede indenfor 24 timer efter symptomdebut, mens andre dyr kan overleve i flere dage.

Ved mistanke om ondartet katarhhfeber bør hele hjorten indsendes til undersøgelse på DTU Veterinærinstituttet. Kødet bør ikke anvendes til konsum.