Haresyge

Haresyge (Toxoplasmose) forårsages af infektion med den encellede parasit Toxoplasma gondii.

Haresyge (Toxoplasmose) findes hos alle pattedyrarter, samt adskillige fuglearter, i hele verden (undtagen i de arktiske egne). Parasitten Toxoplasma gondii har tre udviklingsstadier, der alle kan medføre smitte af mennesker. Katten er hovedvært, og er den eneste dyreart, der udskiller oocyster (”æg”) med fæces.

Oocysterne er meget resistente og kan findes spredt i omgivelserne, f.eks. i jorden, sandkasser, og i græsset. Oocysterne kan også findes indenfor i huset eller i stalden. Hos andre dyr ligger parasitten indlejret i muskulatur, hjerne og andre organer. Der kan ses småbylder i tarmens lymfeknuder og i milten, og leveren kan være forstørret og blodfyldt. 

Haresyge kan overføres til mennesker og infektion med toxoplasma har særlig interesse hos gravide, da fosteret kan smittes, hvilket kan medføre skader på øjne og hjerne. Smitte sker udelukkende via munden, så gravide anbefales at iagttage en særdeles god køkkenhygiejne ved håndtering af alle former for fødevarer. Endvidere bør gravide kvinder være forsigtige ved håndtering af gødning fra katte, da dyr af kattefamilien er de eneste, der udskiller smitten med gødningen. Haresyge (indlejrede parasitter i muskulaturen) kan potentielt ses hos alle vildtlevende pattedyr i Danmark.

Haresyge er også fundet både i tamdyr, men også i vildsvin og hortevildt I flere EU-lande. Dette tyder på at parasitten er vidt udbredt.