Hantavirus

Hantavirus forekommer i Danmark hos rødmus. Musene udviser oftest ikke sygdomstegn, men kan overføre smitte til mennesker via støv, urin og ekskrementer. Hantavirus kan forårsage dødelig sygdom hos mennesker. Ved mistanke om infektion kan hele dyret sendes til obduktion på DTU Veterinærinstituttet.