Gul knop

Gul knop skyldes en éncellet parasit, der hedder Trichomonas, som tilhører flagellaterne. Sygdommen kan forekomme hos stort set alle fugle og pattedyr, men når den optræder hos duer, kaldes sygdommen ”gul knop”.

I Danmark forekommer sygdommen hyppigst hos vilde duer. Sygdommen ses også lejlighedsvist hos andre vilde fugle, blandt andet rovfugle, der fouragerer på duer. Gul knop smitter gennem munden. Når infektionen opstår, kommer der hvidlige eller gullige svampede belægninger i mundhule og svælg. Der kan også observeres grønlig diarré og vægttab, og det er karakteristisk, at fuglene sidder og strækker hals. Endvidere kan man hos nogle fugle se et vandigt tåreflåd, som senere bliver mere gulligt, når sygdommen er mere fremskreden. Vilde fugle med gul knop dør ofte af sult, fordi foder sætter sig fast i spiserør og svælg og dermed blokerer for indtagelse af foder.

I Danmark forekommer sygdommen hyppigst hos vilde duer og nogle vintre ses ret udbredte dødsfald blandt duerne. I 2006 har sygdommen desuden forårsaget dødsfald blandt talrige havefugle (primært spurve og finker) i England.

Ved mistanke om gul knop, kan diagnosen bekræftes ved indsendelse af hele fuglen til DTU Veterinærinstituttet.