Fuglekopper

Aviær pox eller fuglekopper er en sygdom hos fugle, som er forårsaget af infektion med koppevirus.

Sygdommen kan smitte gennem myggestik, men der kan også ske spredning ved indirekte kontaktsmitte (f.eks. ved foderbrættet) eller smitte gennem luftbårne partikler.

Sygdommen er karakteriseret af vorte eller tumorlignende udvækster på fuglens fjerløse områder f.eks. ved næb, øjne og på fødder. Sygdommen forekommer hos mange arter og er blandt andet beskrevet hos finkefugle, hønsefugle, måger, gæs, svaner og rovfugle. I Danmark påvises sygdommen påvises lejlighedsvist hos vilde fugle, men udbredelsen er ikke kendt.

Aviær pox kan forekomme som et lejlighedsfund hos fugle der er døde af anden årsag, men infektionen kan også i nogle tilfælde være dødsårsagen. Sygdommen anses i nogle områder af verden for a have en betydelig og muligvis stigende betydning som dødsårsag blandt visse arter af vilde fugle (bla. vilde kalkuner)

Ved mistanke kan hele fuglen indsendes (eller alternativt den del af kroppen hvor læsionerne er). Diagnosen stilles i reglen ved obduktion og undersøgelse af væv i mikroskop - eventuelt suppleret med direkte undersøgelse for virus.

Der er ikke noget der tyder på at aviær pox kan smitte fra fugle til mennesker, men da sygdommen ofte er efterfulgt af bakterielle infektioner er fugle med sygdommen ikke egnet til konsum.