ForsideVildtsygdomme

Chronic wasting diasease (CWD)

Chronic wasting diasease (CWD) - også kaldet Skrantesyge på norsk.
CWD er en prionproteinsygdom, der angriber hjernen. Den hører til gruppen af sygdomme (TSE), hvor også kogalskab (BSE) findes.

I de fleste tilfælde forekommer CWD hos voksne dyr i alderen fra 3 til 5 år. De kliniske forløb varierer fra få dage til ca. ét år, hvor de fleste dyr overlever fra få uger til 4 måneder. Det smitsomme stof (PrPCWD) er svært at nedbryde. CWD blev konstateret første gang hos hjorte i slutningen af 1967 i Colorado, USA. I april og maj 2016 konstaterede for første gang tilfælde udenfor Nordamerika. Tilfældene blev konstateret i Norge i et rensdyr og en elg. Siden er der konstateret 23 tilfælde i Norge per 7. maj 2018 – 19 rener, 3 elge og 1 kronhjort ud af de mere 40.000 undersøgte dyr. Finland konstaterede deres første tilfælde i marts 2018 i en selvdød elg.

CWD er generelt en sygdom, hvor der mangler viden bl.a. om den præcise smittevej og hvorvidt sygdommen kan smitte til mennesker. Der er kendskab til, at det smitsomme stof findes flere steder i kroppen og særligt i hjernen, som er det organ, der i sidste ende angribes før dyret dør. CWD findes derfor også i selvdøde dyr.

Jægere bør udvise forsigtighed med at bringe kød eller trofæer med hjem fra områder med CWD, da der er risiko for at tage smitten med til Danmark. Som følge af sygdommens langsomme udvikling kan der gå år, fra et dyret smittes til det viser kliniske symptomer. Da sygdommen angriber hjernen, vil det smitsomme stof forventeligt sidde på trofæer, hvis dyret er inficeret.

I Norge, Sverige og Finland er der restriktioner, som betyder at det er forbudt at flytte levende dyrundtagen i forbindelse med årstidsbestemte græsning med rensdyr på tværs af grænserne eller til direkte slagtning.

Det er forbudt at importere biologiske jagtlokkemidler.

For danske jægere, der går på jagt i Norge, Sverige og Finland anbefaler Fødevarestyrelsen, at jægerne er opmærksomme og tager forholdsregler, for ikke at medtage CWD smitten til den danske fauna.

Ved hjemkomsten vaskes jagttøjet – også støvlerne. Alt udstyr, som er brugt under jagten rengøres. Hvis udstyret har vært i kontakt med hjortedyr eller blod i et inficeret område desinficeres det medmindre dyret, som udstyret har vært i kontakt med, er testet negativt for CWD.

For kød og trofæer anbefales det kun at medtage kød og trofæer fra dyr, der er testet negative for CWD. 

For mere information, se EU reglerne.