Aujeszky’s syge/pseudorabies

Denne sygdom har været udryddet i Danmark i mange år.

Den skyldes et virus, der forårsager voldsom kløe og forskellige centralnervøse forstyrrelser samt evt. forkølelse og lungebetændelse. Sygdommen er ofte dødelig. Virus kan forekomme symptomløst hos svin, og kan derfra smitte til rovdyr, der spiser inficeret væv. Sygdommen kan dog også smitte til f.eks. drøvtyggere. Rovdyr, der spiser inficeret væv, kan smittes med sygdommen, hvilket giver voldsom kløe og forskellige centralnervøse forstyrrelser samt evt. forkølelse og lungebetændelse og ofte ender med døden. Sygdommen kan også smitte til f.eks. drøvtyggere. Risikoen for forekomst af denne sygdom hos vilde dyr i Danmark er meget lille.

Ved mistanke om pseudorabies skal hele dyret indsendes til undersøgelse. Læs mere om Aujeszkys sygdom i Fødevarestyrelsens leksikon.