Alaria alata i vildtsvinekød

Alaria alata er en lille ikte med et særdeles bredt værtsspektrum. Den kan finds ligesom trikiner i kød fra vildsvin.

Der er ikke med sikkerhed påvist humane tilfælde, men Alaria alata mesocercarierne (et mellemstadie) betragtes som zoonotiske – det vil sige, at det kan smitte fra dyr til mennesker. Grunden til at man mistænker den for det er, at andre tæt beslægtede Alaria arter har forårsaget talrige humane infektioner inklusiv et enkelt dødeligt tilfælde i USA.

Alaria alata har været kendt i Europa I mange artier. Det er først indenfor de seneste år, at parasitten har fået fornyet opmærksomhed på grund af et stigende antal fund af laver (metacercarier) i vildsvin i forbindelse med den rutinemæssige trikinkontrol.

Alaria er fundet i vildsvin i Tyskland, Frankrig, og i Danmark, men den må antages at være udbredt i vildsvin, da Alaria er almindelig forekommende blandt slutværterne (f.eks. ræv og mårhund).

 Overførsel af Alaria fra dyr til menneske kan undgås ved, at:

  1.  Varmebehandle kødet ved at sikre at temperaturen er over 60 °C i kødet.
  2. Fryse kødet ned til under minus 14°C i mere end 2 timer.

Det har ingen effekt at ryge eller salte kødet – derfor bør man fryse kødet ned, før det anvendes til pølseproduktion

Alaria alata fundet i muskulaturen fra en grævling. Metacercarierne er levende og vandrer i muskulaturen. (Foto: Nao Takeuchi-Storm)