vildedyrssundhed.dk

Vildtsygdomme

Her finder du beskrivelser af vildtsygdomme i Danmark samt visse alvorlige vildtsygdomme, der forekommer andre steder i Europa. Søger du information om, hvorvidt et (sygt) vildt dyr kan spises eller ej? Så se under fanebladet Vildthygiejnekursus, hvor du finder information om sygdomsfremkaldende mikroorganismer i fødevarer (fødevarehygiejne), og du kan også se billeder af normale og syge organer i vildt.

Vildtsygdomme

Her finder du beskrivelser af vildtsygdomme i Danmark samt visse alvorlige vildtsygdomme, der forekommer andre steder i Europa. Søger du information om, hvorvidt et (sygt) vildt dyr kan spises eller ej? Så se under fanebladet Vildthygiejnekursus, hvor du finder information om sygdomsfremkaldende mikroorganismer i fødevarer (fødevarehygiejne), og du kan også se billeder af normale og syge organer i vildt.

Syge eller dødfundne rovdyr kan bære sygdomme der kan smitte til mennesker (zoonoser) og bør derfor håndteres med omtanke. Der bør bæres engangshandsker under håndteringen eller foretages grundig håndvask umiddelbart efter håndteringen. 

Find oversigt og beskrivelser af gængse vildsygdomme her

 • Afrikansk svinepest

  Afrikansk svinepest er aldrig konstateret i Danmark. Sygdommen skyldes et virus og kun grise (tamsvin og vildsvin) kan smittes. Symptomerne er høj feber, stiv eller stikkende gang, tåreflåd, diarré, brækninger og lammelser. Læs mere her.

 • Akut haredød

  Der forekommer lejlighedsvist tilfælde af akut haredød (AHD), også kaldet European Brown Hare Syndrome (EBHS). Årsagen til sygdommen er infektion med et calicivirus, som findes udbredt i hele Europa. Læs mere her.

 • Alaria alata

  Alaria alata er en lille ikte med et særdeles bredt værtsspektrum. Den kan finds ligesom trikiner i kød fra vildsvin. Der er ikke med sikkerhed påvist humane tilfælde, men Alaria alata mesocercarierne (et mellemstadie) betragtes som zoonotiske – det vil sige, at det kan smitte fra dyr til mennesker. Grunden til at man mistænker den for det er, at andre tæt beslægtede Alaria arter har forårsaget talrige humane infektioner inklusiv et enkelt dødeligt tilfælde i USA. Læs mere her.

 • Aujeszky

  Denne sygdom har været udryddet i Danmark i mange år. Den skyldes et virus, der forårsager voldsom kløe og forskellige centralnervøse forstyrrelser samt evt. forkølelse og lungebetændelse. Læs mere her

 • Bluetongue

  Bluetongue er en vektorbåren virussygdom. Det vil sige, at sygdommen ikke smitter direkte fra dyr til dyr, men overføres ved stik af inficerede mitter. Bluetongue er forårsaget af et orbivirus. Læs mere her

 • Botulisme

  Botulisme ("pølseforgiftning") er en forgiftning forårsaget af giftstof fra bakterien Clostridium botulinum. Læs mere her

 • Bovin virus diarré

  Sygdommen skyldes et virus, der kan forårsage kronisk diarré samt aborter og svage eller dødfødte kalve. Sygdommen har været et stort problem i danske kvægbesætninger. Læs mere her

 • Brucellose

  Brucellose hos harer skyldes infektion med bakterien Brucella suis. Brucellose er en vigtig husdyrsygdom, der tidligere var udbredt blandt danske svin og som navnlig påvirker dyrs forplantningsorganer, og derved forårsager abort og sterilitet. Nu forekommer sygdommen kun sjældent hos vildtlevende harer i Danmark. Læs mere her.

 • Cronic wasting diasease

  CWD er en prionproteinsygdom, der angriber hjernen. Den hører til gruppen af sygdomme (TSE), hvor også kogalskab (BSE) findes. I de fleste tilfælde forekommer CWD hos voksne dyr i alderen fra 3 til 5 år. De kliniske forløb varierer fra få dage til ca. ét år, hvor de fleste dyr overlever fra få uger til 4 måneder. Det smitsomme stof (PrPCWD) er svært at nedbryde. Læs mere her.

 • Fugleinfluenza

  Fugleinfluenza er en smitsom sygdom hos fugle forårsaget af influenza A virus. Fugleinfluenza har været kendt i over 100 år, og alle fuglearter kan rammes af sygdommen. Læs mere her.

 • Fuglekolera

  Der ses lejlighedsvist massedødsfald blandt havfugle (edderfugle, skarver, måger og ænder) som følge af infektion med bakterien Pasteurella multocida. Det vides ikke, hvad der udløser udbruddene. Læs mere her.

 • Fuglekopper

  Aviær pox eller fuglekopper er en sygdom hos fugle, som er forårsaget af infektion med koppevirus. Sygdommen kan smitte gennem myggestik, men der kan også ske spredning ved indirekte kontaktsmitte (f.eks. ved foderbrættet) eller smitte gennem luftbårne partikler. Læs mere her.

 • Gul knop

  Gul knop skyldes en éncellet parasit, der hedder Trichomonas, som tilhører flagellaterne. Sygdommen kan forekomme hos stort set alle fugle og pattedyr, men når den optræder hos duer, kaldes sygdommen ”gul knop”. Læs mere her.

 • Hantavirus

  Hantavirus forekommer i Danmark hos rødmus. Musene udviser oftest ikke sygdomstegn, men kan overføre smitte til mennesker via støv, urin og ekskrementer. Læs mere her.

 • Harepest

  Harepest skyldes infektion med bakterien Francisella tularensis. Der er høj dødelighed hos inficerede harer og gnavere, og bakterien kan også være årsag til alvorlig sygdom hos mennesker.

 • Haresyge

  Haresyge (Toxoplasmose) forårsages af infektion med den encellede parasit Toxoplasma gondii. Læs mere her.

 • Hundesyge/hvalpesyge

  Hundesyge skyldes infektion med et Morbillivirus. Sygdommen kan smitte til mange forskellige rovdyr heriblandt forskellige mårdyr, ræve, hunde og sæler (”sælpest”). Læs mere her.

 • Leptospirose

  Leptospirose forårsages af bakterien Leptospira, hvoraf der findes flere forskellige arter. Leptospirer kan forårsage sygdom hos mange forskellige pattedyr, herunder mennesker. Læs mere her.

 • Listeria

  Listeriose forårsages af bakterien Listeria monocytogenes. Bakterien findes udbredt i naturen og kan findes hos raske dyr og fugle. Læs mere her.

 • Mund- og klovesyge

  Mund- og klovesyge er en smitsom sygdom, der kan smitte drøvtyggere og grise. Sygdommen skyldes et virus, der forårsager dannelse af små væskefyldte blærer i munden, på tungen og på klovene i klovspalten samt ved kronranden. Læs mere her.

 • Myxomatose/kaninpest

  Myxomatose er en virussygdom forårsaget af et såkaldt poxvirus, som er værtsspecifik, dvs. at det som regel kun giver sygdom hos kaniner. Læs mere her.

 • Newcastle disease

  Newcastle Disease skyldes et paramyxovirus. Sygdommen er anmeldepligtig i Danmark. Læs mere her.

 • Papegøjesyge

  Også kaldet Ornitose eller Chlamydiophilose. Papegøjesyge forårsages af bakterien Chlamydophila psittaca, der kan forårsage sygdom hos fugle og mennesker. Læs mere her.

 • Ondartet katarrhfeber

  Sygdommen forekommer sporadisk blandt hjorte, men kan give anledning til omfattende dødsfald. Virus forekommer symptomløst hos får, og det seneste tilfælde, der er diagnosticeret i Danmark, opstod hos hjorte, hvor farmen havde fælles hegn med en flok får. Læs mere her.

 • Rabies

  Rabies er en meget alvorlig sygdom, som forårsages af et virus og smitter gennem dyrets spyt. Sygdommen kan ramme alle pattedyr, heriblandt mennesker og er uden behandling dødelig. Læs mere her.

 • Rævens dværgbændelorm

  Rævens dværgbændelorm (Echinococcus multilocularis) Rævens dværgbændelorm er en lille bændelorm (ca. 2-5 mm, 4-5 led), som behøver to værter for at gennemføre sin livscyklus: Et rovdyr og en gnaver. Læs mere her.

 • Sælpest

  Sælpest skyldes infektion med et Morbillivirus. Sygdommen kan smitte til mange forskellige rovdyr heriblandt forskellige mårdyr (”hvalpesyge”), ræve og hunde (”hundesyge”). Læs mere her.

 • Salmonella

  Vilde dyr som pindsvin og småfugle kan være bærere af Salmonella. Infektion med salmonella bakterier forekommer meget sjældent hos vildtlevende dyr, men der forekommer af og til salmonellainfektioner hos dyr, der fouragerer tæt på mennesker og måske endda på affald. Læs mere her.

 • Sarcocyster

  Sarcocystis er encellede parasitter som kan inficerer muskulaturen hos reptiler, fugle og pattedyr. Sarcocysterne ser forskelligt ud, hos forskellige arter. Læs mere her.

 • Skab

  Skab skyldes en gravemide, kaldet skabmiden. Miden graver gange i overhuden, hvor den lægger sine æg. Her udvikles larver, som borer sig ud til hudens overflade, hvor de bliver til voksne mider. Læs mere her.

 • Paratuberkulose

  Paratuberkulose skyldes infektion med bakterien Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis, der kan give kronisk diarré med deraf følgede afmagring hos drøvtyggere. Læs mere her.

 • Q-feber

  Q-feber skyldes bakterien Coxiella burnetii. Bakterien er udbredt hos husdyr i landbruget i hele Danmark, men er endnu ikke påvist hos vildtlevende dyr. Læs mere her.

 • Skovflåt

  Skovflåten (Ixodes ricinus) findes i hele Danmark i særdeleshed i bøgeskove med fugtig jord og hvor der er mange rådyr. Flåterne er aktive det meste af året så længe det ikke er frostvejr. Læs mere her.

 • Spirocerca lupi

  Denne parasit blev fundet for første gang i 2013 i 2 ræve nedlagt i Thy. Parasitten har ikke betydning for dyret, men kan også smitte til hunde. Læs mere her

 • Svælgbremser

  Svælgbremser er insekter, hvis larver lever i næsehule og svælg hos rådyr. Svælgbremsen lægger sine æg omkring rådyrets næsebor. Derfra vandrer larverne ind i svælg og næsehule, hvor de lever af slim og sekreter fra slimhinden. Læs mere her.

 • Svinepest

  Klassisk svinepest blev sidst påvist i Danmark i 1933, mens afrikansk svinepest, der giver samme symptomer men forårsages af et andet virus, endnu ikke har været påvist i Danmark. Læs mere her.

 • Tick Borne Encephalitis

  Sygdommen TBE også kaldet Centraleuropæisk hjernebetændelse skyldes et virus, der overføres fra rådyr og mus til mennesker via inficerede flåter. Læs mere her.

 • Trikiner

  Trikinellose (infektion med trikiner) forårsages af parasitten Trichinella, hvoraf der findes flere forskellige typer. Trikiner forekommer globalt. Læs mere her.

 • Tuberkulose

  Tuberkulose skyldes infektion med bakterien Mycobacterium bovis. Infektionen forårsager sygdom i lymfeknuder, lunger og andre organer, hvor man ser bylder med osteagtig pus. Læs mere her.

 • Vaskebjørnens spoleorm

  Vaskebjørne kan have spolormen Baylisascaris procyonis i tarmen, der kan smitte til hunde og mennesker (zoonose). B. procyonis findes især hos vaskebjørne i USA, men er også påvist i europæiske lande. Læs mere her.

 • Yersiniose

  Yersinose er en bakterieinfektion forårsaget af optag af foder eller vand forurenet af Yersinia. Infektionen forårsager oftest sygdom i lever og tarm, hvor man ser osteagtigt pus i vævet eller i lymfeknuderne, hvilket kan minde meget om tuberkulose. Læs mere her.