Forside

Indlevering

Faldvildt kan blive undersøgt uden omkostninger, som led i overvågningen af sygdomme hos vilde dyr i Danmark.

Indlevering

Faldvildt kan blive undersøgt uden omkostninger, som led i overvågningen af sygdomme hos vilde dyr i Danmark.

Faldvildt inkluderer

 • Dødfundne vilde dyr
 • Trafikdræbte dyr
 • Strandede havpattedyr
 • Dyr nedlagt ved jagt med tegn på sygdom
 • Faldvildtundersøgelserne udgør den såkaldte passive overvågning af vildtsygdomme i Danmark og bygger på borgernes hjælp med indsamling af dyrene

Hvordan indleverer man et dødt dyr?

 • Enhver borger kan indsende et dødfundet vildt dyr til undersøgelse
 • Husk at udfylde indberetningsblanketten med oplysninger om findested, dato, navn og e-mail
 • Indberetningsblanketten vedlægges sammen med dyret i en pose
 • Dyret skal være forsvarligt indpakket
 • Det koster ikke noget at få dyret undersøgt, men du skal selv betale for forsendelsen
 • Når undersøgelsen er afsluttet, får du skriftlig besked om resultatet

Vigtigt

Kontakt altid modtageren, inden du indsender eller indleverer faldvildt, uanset om det er til et af universiteterne eller til Naturstyrelsens enheder.

Ved aflevering til Aalborg Universitet både i Aalborg og Esbjerg. Skriv til mail: faldvildt@bio.aau.dk eller ring på mobil: 61967313.

Ved aflevering af vildt på Frederiksberg kontakt: Patologivagten på mail: kupat@sund.dk eller på telefon: 93509280.