Spring til indhold
ForsideFor jægere

Kursus i Hygiejne og Vildtsygdomme for Jægere
Fra januar 2006 blev EU forordning nr. 853/2004 ang. hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer taget i anvendelse. Den danske implementering betyder, at jægere fremover skal tilbydes efteruddannelse i hygiejne og vildtsygdomme. Kravet om uddannelse gælder for jægere, der markedsfører vildt til vildthåndteringsvirksomheder. Det er tilstrækkeligt, at 1 person i et jagtselskab har deltaget i kurset.

For tilmelding samt yderligere informationer om kurset se Danmarks Jægerforbunds hjemmeside om kursus i vildtsygdomme

Spørgsmål samt booking af et kursus til: Helle Nielsen, Tlf.: 8888 7528 eller mail: hni@jaegerne.dk