Kursus i Hygiejne og Vildtsygdomme for Jægere
Fra januar 2006 blev EU forordning nr. 853/2004 ang. hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer taget i anvendelse. Den danske implementering betyder, at jægere fremover skal tilbydes efteruddannelse i hygiejne og vildtsygdomme. Kravet om uddannelse gælder for jægere, der markedsfører vildt til vildthåndteringsvirksomheder. Det er tilstrækkeligt, at 1 person i et jagtselskab har deltaget i kurset.

For tilmelding samt yderligere informationer om kurset se Danmarks Jægerforbunds hjemmeside eller kontakt Lone Østergaard loe@jaegerne.dk